Etap 1.


Rejestracja zakończona

Linki do certyfikatów zostały wysłane na podane w formularzu adresy e-mail. Jeżeli wiadomość do Państwa nie dotarła prosimy o kontakt na adres mapymysli2022@gmail.com

Po szkoleniach prosimy o wypełnienie ankiet wysłanych na podane przez Państwa adresy e-mail.

Program webinariów:

Zaplanowane są 4 webinaria dla 4 różnych grup społecznych po 4 godziny dydaktyczne każde. Tematyka wspomnianych webinariów to tworzenie Map Myśli. Każde z webinariów będzie dotyczyło następujących punktów:

 • 1) zapoznanie uczestników z wiedzą o:
  • a) procesach uczenia się, stylach uczenia się (fakty i mity),
  • b) skutecznym zarządzaniu czasem wolnym i nauką,
  • c) sposobach korzystania z różnych rodzajów pamięci aby uczyć się efektywniej; pokazanie zasad tworzenia Map Myśli;
 • 2) pokazanie zasad tworzenia Map Myśli;
 • 3) wspólne wykonanie Map Myśli pod kierunkiem prowadzącego;
 • 4) prezentacja wykonanych Map Myśli,
 • 5) podsumowanie spotkania.


 

22 kwietnia 2022, 9:00-12:00 webinarium z tworzenia Map Myśli dla studentów – dr Natalia Kajka

22 kwietnia 2022, 13:00-16:00 webinarium z tworzenia Map Myśli dla terapeutów – dr Natalia Kajka

22 kwietnia 2022, 17:00-20:00 webinarium z tworzenia Map Myśli dla rodziców – dr Natalia Kajka

23 kwietnia 2022, 9:00-12:00 webinarium z tworzenia Map Myśli dla nauczycieli – dr Natalia Kajka

 

 

 

 

Natalia Kajka – prowadząca

Dr n.społecznych, asystent badawczy w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie;

autor monografii i współautor 9 artykułów naukowych, realizator grantu PROM (2019), współrealizator grantu Preludium NCN i 4 grantów dyscyplinowych w ramach Instytut Psychologii KUL, wykładowca na kursach psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020);
członek Zespołu Ekspertów KUL (2020-2021), członek komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji, aktywny uczestnik 32 konferencji naukowych, nagrody Rektora KUL (2016), Dyrektora Instytutu Psychologii (2017, 2019), wyróżnienie Studencki Nobel 2014; psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.
Zainteresowania naukowe: procesy metapoznawcze, treningi metapoznawcze, techniki skutecznego uczenia się (głównie Mapy Myśli), neuroplastyczność mózgu.

 

Projekt ma na celu rozwój umiejętności poznawczych jest kluczowy dla procesu edukacji. Jakość procesów poznawczych ucznia jest podstawą jego sukcesów szkolnych. Procesy poznawcze są powiązane z neuroplastycznością mózgu. Neuroplastyczność mózgu może być stymulowana odpowiednimi ćwiczeniami i treningami. Do tej grupy działań należą m.in. metody efektywnej nauki, a w tym Mapy Myśli. Mapy Myśli to technika, która została opracowana przez braci Buzan (1993). Tradycyjne, linearne notatki zastępuje słowami kluczowymi, diagramami i rysunkami, które pozwalają lepiej zrozumieć złożone zagadnienie i uruchamiają polisensoryczne zapamiętywanie. Badania empiryczne wskazują, że trening Map Myśli wzmacnia pamięć operacyjną i procesy hamowania reakcji u dzieci a także samoregulację i motywację do nauki.

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie divider-black.png